Uczeń klasy akademickiej – z tytułem finalisty 45. Olimpiady Języka Niemieckiego


Kategorie
Aktualności Sukcesy

Steven Słowik – uczeń 3 klasy o profilu akademickim uzyskał tytuł finalisty 45. Olimpiady Języka Niemieckiego. Finał odbył się 2 kwietnia 2022 r. i był kolejnym egzaminem ustnym, z którym uczeń musiał się zmierzyć. Wcześniej na etapie okręgowym, w części pisemnej sprawdzona została znajomość języka niemieckiego, wykraczająca znacznie poza treści materiału szkoły ponadpodstawowej. Dopiero po osiągnięciu odpowiednich ilości punktów z testu, uczeń dostał się do części ustnej tego etapu. W tej części nie tylko miał udowodnić płynną i biegłą umiejętność posługiwania się językiem niemieckim, ale także wykazać się wiedzą z zakresu literatury, historii i wiedzy krajoznawczej Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii.