FRANCUSKI NIE TAKI STRASZNY


Kategorie
Aktualności Sukcesy

Nasza uczennica z klasy II a, Magdalena Zyzańska, zdała międzynarodowy egzamin z języka francuskiego na poziomie B1 ze świetnym wynikiem 80/100 pkt. i otrzymała dyplom DELF.

Egzamin odbył się 27 maja br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego w Pszczynie, gdzie swoich sił próbowali uczniowie z różnych szkół województwa śląskiego. Natomiast na dyplom DELF, który jest wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, trzeba było poczekać do września.

Dlaczego warto posiadać dyplom DELF?

Przystąpienie do egzaminu z języka francuskiego to przede wszystkim sprawdzenie swoich umiejętności. Można zobaczyć swoje słabe i mocne strony, podsumować lata nauki, pracy, ćwiczeń. Pomyślnie zdany egzamin motywuje do dalszej nauki.

Certyfikat językowy DELF poświadcza znajomość języka na konkretnym poziomie. Może nam otworzyć drzwi na studia we Francji, gdzie uzyskanie dyplomu DELF B2 gwarantuje przyjęcie na studia bez konieczności zdawania egzaminu językowego, a niektóre uczelnie honorują już nawet dyplom B1.

Ponadto dyplom DELF może otworzyć nam drzwi do kariery zawodowej już na poziomie rekrutacji wstępnej. Francja jest przecież jednym z najważniejszych partnerów ekonomicznych Polski, a firmy francuskie obecne są w Polsce we wszystkich sektorach gospodarki.